10 Unique Yoruba Praises for husband/ Oríkì mẹwàá f’ọkùnrin tabí ọkọ́ ní èdè Yorùbá.

Do you want to learn a few Yoruba poetry? You want to learn Yoruba love poems? You are at the right place. Oríkì in Yoruba is a type of well constructed poem. A poem of praise. A poem to acknowledge and honour a person. Yoruba people love Oríkì. Children when they are born are usually given their own Oríkì. At least in the olden days. Much of that is lost now unfortunately. The modern Yoruba parents of now could care less about preserving beautiful culture.

Anyway, to the point of this article… I will be listing 10 Yoruba praises that you can recite for your husband today. He will love it. He doesn’t even have to understand it. Your delivery is what matters. How you pronounce the words. The way you flow through the poem. That is what matters. Make sure it sounds rythmic. These poems that I will be listing were formed totally from my head. I wouldn’t say I am a good Yoruba poet. But, I can try. So, below are the ten Oríkì/ Yoruba poem praises for your husband!

1. Ọkọ mí… Olólùfẹ́ mí! Tí kò bá sí ìrẹ, ibó ní ǹ bá wà? Ìwọ ní Elédùmàrè yàn fún mí látí òde ọ̀run wá. Ìwọ ní èmi yóò maá fẹ títí lai! Bura pé ìwọ naà o ní kọ̀ mí sí lẹ̀…

Meaning: (My husband.. my lover! If you had not been, where would I be? It is you God chose for me from heaven. It is you that I will love forever! Swear that you also will never leave me..)

2. Ọkọ mí, adé órí mí. Àyànfẹ́ mí.. àyànmọ́ mí.. a dá èmi àti ìwọ kà bà lè jọ maá wà. N kó lè ṣe láì ní ìrẹ ní ẹgbẹ mí nínú gbógbó ìrìn àjò áyé yìí.

3. Ọkọ mí. Aládéewúrà. Adé órí ẹ kò lè ṣí láéláé! Èmi ní ólórì ààfin wá! Ìwọ sì ní ọbá!

4. Ọkọ mí. Olówó órí mí.. ìfẹ wá yóò la gbógbó áyé já! Maá ṣèkẹ́ mí. Kí èmí naà ma ṣe ikẹ rẹ!

5. Ọkọ mí. O kò ní látí sọ fún mí pé o mọ ìyì mí kí èmi fún ara mí to mọ̀! Mo mọ pé o ní ìfẹ mí pẹlu bóo ṣe maá n ràn mí lọwọ ní gbógbó ìgba! Bóo ṣe maá n gbiyanju látí pese fun awọn ọmọ wa! Bóo ṣe maá n ko mí lẹnu ki a to pinya laarọ tí awa mejeeji ba n lọ ibise! Bi o ṣe maá n fifẹ hàn sími tí a ba n ba ara wá ṣe ere ìfẹ! Mo mọ̀. Mo mọ̀.. mo mọ̀… Pé ìfẹ mí n bẹ ní ọ̀kàn rẹ!

6. Ọkọ mí. Ìwọ ní orisun ayọ̀ mí. K’olorun maá ba mí ma tunbọ̀ tọju rẹ fún mí!

7. Ọkọ mí. Ìfẹ mí. Ọkán ṣoṣo fún mí. Oyin áyé mí. Itunnu mí. Ẹní tí ọkán mí yàn! Mo n ki ẹ o! Mo n fifẹ hàn sí ẹ. Fifẹ hàn sí èmi naà ní ilọ́po mẹwá o!

8. Ọkọ mí. Ṣo nifẹ́ mí? Tori èmi ní ifẹ́ rẹ!

9. Ṣekẹ mí! Ṣọ mí! Fifẹ hàn mí! Ba mí ṣere! Bá mí ṣayọ̀! Bá mí ṣèkẹ́ awọn ọmọ wá! Jẹ ka jọ lo’ra wa gbo!

10. Ìfẹ mí ní ìwọ ọkọ mí. Tọju mí, maá tọju rẹ! Jẹ ọkọ rere fun mí, èmi naà a ṣe aya rere fun rẹ! Wa, jẹ ka jọ ṣe ere ifẹ nínú yàrá ìfẹ wá! Ṣoó maá fẹ mí daadaa?

So, those are ten beautiful Yoruba praise poems/ Oríkì for your husband! You can use these for your boyfriend as well! It doesn’t matter! Just make sure to be rhythmic and poetic while reciting it! You can also send these poetic praises as Yoruba love text messages to your lover! The more the merrier!

Do you have more? Send in your own beautiful praises for your lover in the comments! And also, look forward to the post, “Yoruba praises for your Wife/girlfriend”. Yes! Make her head swell!

Moyinoluwa Olawoye

I am Moyinoluwa. A young Nigerian adult. Trying to make Yoruba more understandable and relatable. And of course, I am the founder of this beautiful website you are reading. 😍 Follow me on Facebook and Twitter! Don't forget to subscribe to the blog below too!

Latest posts by Moyinoluwa Olawoye (see all)

Moyinoluwa Olawoye

I am Moyinoluwa. A young Nigerian adult. Trying to make Yoruba more understandable and relatable. And of course, I am the founder of this beautiful website you are reading. 😍 Follow me on Facebook and Twitter! Don't forget to subscribe to the blog below too!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *